16mm Berisford Velvet Ribbon 9415 Acajou - per 10 metre roll